Årsmöte 2012 | Rapport

Här kommer en sammanfattning från årsmötet. Jag tycker det var ett bra möte, med bra engagemang från alla som var där. Vi var 7 båtar representerade, några med flera besättningsmedlemmar.

Jag vill tacka Jocke Holmberg för gott arbete i styrelsen sedan vi grundade förbundet. Jocke är mycket på resande fot och har svårt att närvara på möten och avböjde därför omval, men jag har uppskattat din input mycket!

Vi välkomnar Henrik Sund till styrelsen, även om han har varit adjungerad sedan i höstas så ingår han nu i ordinarie styrelse. Ser mycket fram emot vad vi kan göra med Farr 30 Magic Cup. Välkommen!

Styrelsen ser nu ut som följer:

Patrick Lindblom, ordf (omval, 1 år)
Anders Helmrich, sekr (omval, 2 år)
Glenn Swanson, kassör (omval, 2 år)
Martin Strandberg, tävlingsansvarig (omval, 2 år)
Henrik Sund, PR/Magic Cup (nyval, 2 år)
Christofer Brugge, ledamot (vald till 2013)
Noel Barkelius, ledamot (vald till 2013)

Det var en del diskussioner kring cupen och samarbetet med Magic där några ägare lyfte diskussionen om vilka ytor man kan jobba med för egna sponsorer. Vi gjorde en informell omröstning och det blev enhälligt stöd för att köra Magic Cup såsom den är planerad. Det betyder att vi kommer att ha stävdekal strax framför främre mantågsstöttan (och lämnar framför detta plats för arrangörsdekaler typ ÅF), vi kommer att ha stickers längst fram på bomman samt att vi kommer att ta fram ett bomkapell som skall användas av alla som är med i cupen. Det fina bomkapellet får man behålla och det är ett bra värde i sig.

Henrik har gjort ett mycket bra arbete med detta så här långt och det gav många också uttryck för på mötet. Magnus W lyfte fram erfarenheter från 11m-tiden och pekade på vikten av att använda en del budget för det sociala så att alla tycker det är kul att vara med och det inte bara är vinnarna som är intressanta. En väldigt bra poäng, tycker jag. Jag hoppas också att vi kan bli flera som producerar material till webbsidan under året, så att budskapen diversifieras lite och vi får inlägg med lite olika profil.

Vi beslutade att sänka medlemsavgiften från 2 400:- per team till 2 000:- per team. Genom samarbetet med Magic har vi säkrat upp marknadsföringsbudgeten och de aktiviteter vi vill genomföra för förbundets räkning täcker vi med en sänkt avgift tack vare att vi i år är fler båtar än tidigare år.

Med det vill jag tacka alla i styrelsen för ett gott arbete 2011. Jag ser fram emot säsongen 2012, den kommer att bli bäst hittills i Farr 30-klassen!

/Patrick