Antal båtar för SM-status | Debatt

Jag har under ett antal år funderat över detta med krav på antal båtar för SM-status. Det började egentligen med en debatt för ett par år sedan då en nationell klass av mindre storlek pläderade för att man borde höja gränsen för antal båtar (så att endast den klassen plus en annan klass kom över ribban).

Gränsen för att ha Svenskt Mästerskap i en klass är 20 deltagande båtar. Har man inte 20 båtar så blir det istället ett “klassmästerskap”. Gör det någon skillnad, frågar sig vän av ordning? Ja, Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet gör skillnad på detta. Ett klassmästerskap har inte samma status som ett SM och framförallt får det ingen som helst uppmärksamhet från officiellt håll…

…om det inte är OS-klass vill säga. OS-klasser är nämligen direktkvalificerade för SM-status oavsett hur många utövare det finns just i Sverige. Det kan tyckas konstigt, men det finns en logik i detta som jag försvarar. Om ISAF har utsett en viss klass att vara OS-klass måste nationella organisationer rätta sig efter detta och promota klassens status oavsett antal seglare. Dessutom tror jag ingen tycker att ett SM i 49er (med 7 deltagare) är dålig sport.

Samma logik får dock även andra konsekvenser.

Farr 30 är en ISAF-klass, d.v.s en internationell klass, erkänd och rekommenderad av det internationella seglarförbundet ISAF. Enligt ISAFs regelverk (ISAF Regulations kap 26) behöver en ISAF-klass ha sex båtar per land i minst tre länder för att få VM-status – om båten är 9-12 m LÖA. Detta betyder att Farr 30 i Sverige (9,43 m LÖA) kan ha officiella VM-uttagningar och representera Sverige på VM, men vi får inte tävla om ett SM förrän vi blir 20 deltagande båtar. Det här tycker jag och många andra är rätt konstigt.

Man måste ha klart för sig vad storleken på båt har för betydelse. I t.ex. TP52-klassen, den internationellt kanske mest erkända fleetracing-klassen bland kölbåtar just nu, seglade 10 båtar från 8 länder om VM-medaljen år 2010. Inte någonstans skulle man komma på tanken att kräva 20 st TP52:or för att få hålla nationellt mästerskap.

Farr 30-klassen, som är en tämligen väletablerad klass i sin storlek, brukar ha 30-40 båtar på VM, över gränsen för att ha VM-status. Ändå har de största länderna (Italien, Frankrike och USA) sällan haft över 20 båtar på nationella mästerskap. Då skall man komma ihåg att Italien har 58 miljoner invånare, Frankrike 61 miljoner invånare och USA över 300 miljoner invånare.

Ett krav på 20 båtar är orimligt för ett svenskt mästerskap i en internationell klass på 9-12 meter. Med en population på 9 miljoner invånare är vi t.ex. mindre än en 1/6 av Italien, ett land som har knappt 20 båtar i denna storlek på sina nationella mästerskap.

En Farr 30-besättning består vidare av 6-7 personer där alla är mycket aktiva. Ett mästerskap med t.ex. 8 deltagande båtar innebär över 50 aktiva seglare. En begagnad båt kostar i storleksordningen 350 000 kr vilket innebär att 8 deltagande båtar representerar ett värde av över 2,8 Mkr, i storleksordning lika mycket som 25 st Expresser eller 40 st 606:or (nationella klasser). För den dyrare X-35:an blir talen mer än de dubbla.

Det är lätt att förstå varför ISAF inte kräver mer än sex båtar i ett land för att klassen skall få ha VM-status.

ISAF är seglarvärldens internationella förbund. De antar och rekommenderar vissa kölbåtsklasser för kappsegling på internationell nivå precis som de gör för OS. Svenska Seglarförbundet borde enligt min uppfattning stödja seglandet i internationella klasser i Sverige och inte ställa högre krav på SM-status i ISAF-klasser än vad ISAF själva gör.

Jag anser att SSF borde följa ISAFs rekommendationer och ge SM-status till ISAF-klasser som uppfyller kriterierna enligt ISAF Regulations kap 26. För Farr 30 och X-35 innebär det att kunna segla om SM-tecken om vi har mer än 6 deltagande svenska båtar, något som vi hade kunnat göra redan 2010, medan vi sannolikt aldrig kommer att kunna nå upp till 20 svenska båtar på en nationell regatta inom överskådlig framtid. Både Farr 30-klassen och X-35-klassen har mycket aktiva seglare som avser deltaga med besättningar på internationella nivå och vi är därför  beroende av att kunna rekrytera duktiga seglare genom att SSF erkänner dessa internationella klasser även i Sverige och ger SM-status till klasserna.

Detta förslag avser Svenska Farr 30-förbundet och Svenska X-35-förbundet att motionera om till SSFs Seglardag.

Vad tycker du?

Patrick Lindblom, ordf
Svenska Farr 30-förbundet

Bilaga: 2010-01 Motion till SSF gällande SM-status